Stratené dieťa 2/2

12.11.2019

Stratené dieťa je jednou z rolí narcistických rodičov.  "Emočné kódy alebo nastavenie", zhromažďované počas detstva z narcistickej/dysfunkčnej výchovy, mu  formujú  osobnosť. Tieto dysfunkčné kódy sa naplno aktivujú, zhruba, po 18-tom roku života, keď sa mladý človek dostane spopod krídel svojich narcistických vychovávateľov /rodičov/opatrovateľov. 

Zjednodušene povedané, že dieťaťu neboli poskytnuté základné psychické a sociálne potreby. Potreby delíme na potreby z nedostatku a potreby k rastu, s čím sa v dospelosti každý z nás stretne. 

V narcistickej dysfunkčnej rodine môžeme nájsť tieto  role:
- Zlaté dieťa alebo hrdina (Väčšinou prvorodený)
- Zabávač
- Obetný baránok
- Stratené dieťa alebo zabudnuté ( väčšinou najmladší ) 

Stručne namiešam zmes vlastností, charakterizujúcich  "Stratené dieťa"

"Super-samostatný, tichej povahy, kreatívny, umelecký s bohatou fantáziou, inteligentný, veľa premýšľa, hudobne nadaný, humanitárny, neviditeľný, tichý, neprenikavý tón hlasu, stráni sa konfliktov, super-citlivý, samotár, nahnevaný, vystrašený, váhavý, prehnane zdorilý, nepotrebný, má samovražedné sklony, nič od nikoho neočakáva, slušné a elegantné správanie, uzatvorený a až príliš zložitý na prepojenie akejkoľek väzby, všetko si drží v sebe, nedôverčivý, v roli obete s extrémne nízkou sebadôverou, v spoločnosti sa necíti pohodlne/ pocit nepatričnosti, Neschopnosť vyjadriť pocity, neschopnosť poznania vlastných pocitov a potrieb, emócie a vzťahy sú pre neho nebezpečné, nestabilné, závislý na drogách a alkohole, u dievčat skoré tehotenstvo, poruchy jedenia atď;

S čím dospelé Stratené deti najviac zápasia a ani o tom nevedia:  

1. Najviac odpojený od vlastného ja / bez identity: 

Znamená to, že dieťaťu nebolo venované toľko pozornosti akoby malo. Rodičia mali medzi sebou toľko problémov a starostí, že dieťaťu poskytli len základné potreby. Všetky ostatné potreby ostali nepovšimuté. Pre takéto dieťa je oveľa zložitejšie pochopiť zmysel života, než pre osoby, vyrastajúce v harmonickej rodine. Keďže v jeho svete prevláda chaos, tak sa upína na potreby iných, ktorí mu udávajú zmysel života. Týmto je vždy obeťou, ktorá si nikdy nemusí uvedomiť svoju cenu. Dieťa nemusí nikdy spoznať bezpečie, lásku, radosť atď. 

2.Nikoho nezaujímam

Narcistický rodič nemá záujem o emócie a potreby dieťaťa, pretože prvoradé sú jeho vlastné.

3. Nízke sebavedomie

Sebavedomie je tak nízke, že by som mohla tvrdiť, že Stratené dieťa časom sebavedomie úplne stratí, čo má v dospelosti  obrovské následky na život.  

Neznáša pozornosť. Dieťa si na pozornosť nespomína s radosťou, pretože bola väčšinou kritikou, posmechom a ponižovaním. 
Pozornosť je pre neho ako mierenie zbraňou priamo do stredu čela.

4. Prázdnota
Celý život nosí v srdci prázde miesto. To prázdne miesto spozná tak, že má pocit, akokeby mu v živote niečo chýbalo. Cíti nepretržite nekľud, nespokojnosť a nervozitu, čo ho núti stále konať, hýbať sa (porucha nervov) k tomu časté zmeny bydliska, vzťahov, práce, niekedy aj krajín. Prázdne miesto = nedostatok rodičovskej lásky. 
Keď chýba láska, človek si ju nahrádza akýmkoľvek spôsobom, striedaním partnerov, vzťahov, sexuálnych partnerov mimo vzťahu, aktivitami,  nadmernou prácou, závislosťami na alkohole, cigaretách, alkohole, na jedle  atď. 
Lásku rodičov nič nenahradí. Je to najcennejšie čo existuje a po čom detská aj dospelá duša prahne.

5. Vlastné potreby a emócie
Stratené dieťa dokáže emócie profesionálne ukrývať a nosí masku, za ktorú schováva svoje obrovské komplexy. Emócie NIKDY neukazuje, necháva si ich len pre seba. Rokmi ich nebude schopný ovládať a to si zo sebou nesie psychické a zdravotné problémy.  Potreby: Stratené dieťa nemá/nepozná vlastné potreby. Je naučené spĺňať potreby iných, slúžiť a byť plne submisívny.

6. Všetko pre rodičov - pre iných
Druhá z najťažších úloh, odpojiť sa od chápadiel narcistického rodiča, prijať svojho rovnocenného partnera a vytvoriť si vlastnú rodinu s vlastnými potrebami. 

7. Vytváranie vzťahov a prijate bezpodmienečnej lásky
Slovo RODINA mu nič nevraví a nemá to zaznamenané v emočnom kóde. Jeho kód mu slovo rodina odmieta a zahadzuje do SPAMu alebo do koša, pretože RODINA = NEBEZPEČIE / NESTABILITA atď. (viď náš príbeh) Jeho úloha muža/ženy alebo manžela/manželky je na míle vzialená alebo vôbec neexistuje, čo znamená, že sa to musí od nuly naučiť. 

Stratené dieťa nevie, čo je láska. Je zmetený vo vlastných pocitoch, ktoré potláčal. Pozná len podmienečnú lásku, akou ho narcistická mama "ľúbila", len ak dieťa spĺňalo  jej potreby. "Budem ťa ľúbiť, ale...." 

8. Pekné veci nemajú trvanie
Opäť prejdime do detských čias: Samko šiel s rodičmi na stanovačku. Bol prešťastný, keď sledoval rodičov, ako sa smiali. No týždeň neskôr sa všetko vrátilo do starých koľají, hádky na dennom poriadku. Neskôr prišli Vianoce kde bolo všetko pekné a všetci sa mali radi. Samko to miloval. No aj Vianoce majú svoj koniec. 
Sam bol tak naprogramovaný, že každý  úspech sa skončil pádom. Už na začiatku úspešného projektu mal Samo pocity úzkosti a strachu z očakávania konca. 

9. Utrpenie a bolesť, strach a fyzický dotyk 
Z nedostatku materinskej lásky, má dospelý človek problémy prejaviť náklonnosť objatím, pohladením. U dievčat sa môže prejaviť myšlienkou, že fyzický dotyk je len sex a ten sa musí. U chlapov sa to môže prejaviť zase až zvýšenou potrebou "mazliť sa", alebo nadmernou sexuálnou potrebou, ktorá zachádza za hranice "normálu" 
Strach je Strateného dieťaťa najlepším kamarátom.

10.Závislosť

Začnem alkoholom, pretože toto je metla spoločnosti. Častá otázka :
"Prečo pije?" 
Keď je jeden z partnerov neustále ponižovaný, kritizovaný, kontrolovaný, alebo má iný "rozumný" dôvod na pitie, tak si tento úbožiak nasadí masku, aby partnerke/ovi vyhovel. Nie vždy si uvedomujeme, že každý človek je iný a každý má inú povahu. Tu platí vzorec "ja vypočujem a rešpektujem teba a naopak. Nezakazujem/neprikazujem ale komunikujem." 
Alkohol nás zbavuje tej otrasnej sebakontroly a ukazuje naše "JA", naše ubolené JA, alebo naše veselé JA. 
Uvediem príklad: Náš Sam mal obrovské finančné a vzťahové problémy, že si siahol na život. Nevedel  žiadať o pomoc, zdôveriť sa. Bol naučený trpieť a riešiť sám. V jeden večer, počas Vianoc, mu alkohol zaúčinkoval rýchlejšie. Opil sa. Jeho telo a psychika bola oslabená a tak klesol na rodinnej oslave k zemi a plakal. Pred všetkými. Viete si to predstaviť? Bol opäť terčom výsmechu a pre matkou hanbou. Sam sa za to veľmi hanbil, pretože mama mu to ešte dlho pripomínala. Trvalo to niekoľko rokov, pokiaľ si uvedomil, že týmto správaním žiadal o pomoc. Túžil, aby sa na neho aspoň raz pozreli, vypočuli, pochopili a vzali do náručia, podporili a prijali. 

Iný príklad: Klient, v staršom veku, tiež Stratené dieťa. Pán bol ťažkým alkoholikom a nikdy nezažil, čo je to mať rád alebo ľúbiť. Jeho celoživotné vnútorné trápenie a mlčanie ho nakoniec zabilo. Jeho život musel byť veľmi krutý, keď vedel, že ho nikto nemá rád. Smutné však?

Alkohol je veľmi jednoduchý zvodca a veľmi ťažko sa s ním lúči. Záleží na psychike a uvedomelosti človeka. V každom prípade, na alkoholika neukazujte prstom, skôr sa snažte pochopiť dôvod pitia. Samozrejme, existujú výnimky, ktoré sa tejto závislosti nechcú zbaviť. Je to problém celej rodiny. Závislosť môže byť na kadečom. Druhou najťažšou závislosťou je na partnerovi - neschopnosť byť sám /Opakom je Samota. 


11. Klamstvo a manipulácia. 
Vzniká v dysfunkčnej rodine, kedy všetky zlé veci museli ostať utajené. Nikto z okolia sa nikdy nesmel dozvedieť, čo sa skutočne za stenami domu odohrávalo. V podstate nevie rozlíšiť, čo je pravé a čo nie. Opäť je stáva terčom výsmechu, kvôli hlúposti a naivite. 

12. Negatívne emočné kódy Toto sú kódy v našom mozgu, na základe ktorích denne fungujeme. Uvediem len niekoľko na porozumenie:

U žien: "Som tučná" , "Neznášam svoje telo," " na vyššiu pozíciu nemám," "Nemám na vyšší zárobok," "nikdy si nenájdem normálneho chlapa," "muž ma nikdy mepočúva," "chlapom neverím," "naše deti sa zle učia" atď...

U mužov: " všetky ženy sú rovnaké," "ženy manipulujú" , "žena ma nechce púšťať s kamarátmi von," "žena mi neverí" "vždy budem na mizine"

Sama čakala neľahká cesta uvedomenia, upraviť nezdravý vzťah s rodičmi a hlavne so sebou samým. Potreboval nájsť svoju identitu a pochopiť svoju hodnotu. Ďalej svoju silu vynaložil na spoznávaní svojich potrieb a emócií. Naučil sa vravieť "Nie" a kráčať vlastnou cestou. 
Nedovoľme, aby naše deti museli vo svojom dospeláckom živote spracovávať naše nedostatky. 

Texty nie sú vyňaté z odbornej psychológie ale sú spracované na základe skutočných faktov, Môžu sa líšiť.